Nu de kerk zich meer digitaal moeten profileren om iets van verbondenheid te kunnen vormgeven, kijken meer en andere mensen mee met wat daar gebeurt. Dat levert allerlei reacties op. Zo deelde ik vorige week de link naar een vesper waarin ik iets vertelde over mijn blog en wormenhotel. Waar het bij de aanwezigen enthousiaste reacties opriep, vanwege de praktische ideeën en positieve insteek. Vonden mensen die de livestream keken, het vooral mooi dat er ruimte is voor dit verhaal in de kerk. Het zette me aan het denken. Voor mij is het vanzelfsprekend dat deze twee elementen bij mijn leven horen. En dat ik mijn ervaringen over zowel geloof als duurzaamheid deel met de mensen om me heen. Hoe komt het dan dat het verhaal over een glibberige bak met wormen enthousiast onthaald wordt, terwijl dat bij het geloof minder het geval lijkt?

Bizarre hobby’s                       

Dit terwijl het wormenhotel een vrij bizarre hobby is, met minimale impact op je omgeving en het eigenlijke probleem van onze wegwerpmaatschappij. En het geloof veel meer positieve impuls geeft aan je hele leven. Is het omdat in het blog kleine, behapbare duurzame ideeën gedeeld worden, waaruit je zelf kunt kiezen of dingen je aanspreken? Of omdat het een soort challenge is geworden, van steeds nieuwe dingen uitproberen, waardoor je enthousiast wordt om wat je hebt ontdekt? Zelf zie ik dat ook juist als een van de mooie dingen van een kerk. Het is een verzameling heel diverse mensen, die het geloof met elkaar delen maar verder veel verschillen. Wat niet betekent dat het altijd alleen over geloof gaat. Je komt er de leukste hobby’s en meest bijzondere verhalen tegen. Omdat mensen van alle rangen, standen en leeftijden bij elkaar gebracht worden.

Verspreid en toegankelijk

Misschien is dit een beeld dat te weinig naar buiten komt. Omdat het vanzelfsprekend is of omdat we meer focussen op de verschillen tussen de kerken. Of blijven we hangen bij het starre van de regels waarmee de kerk geassocieerd wordt. Terwijl het uiteindelijk een bonte verzameling mensen is, die op zoek zijn naar God. Hopelijk kan deze tweede lockdown ons daar verder bij helpen. Want kerst is traditiegetrouw wel een moment waarop veel mensen de kerk bezoeken, om deel te nemen aan de viering. Toen we dit voorjaar vanuit huis de veertig dagen tijd moesten doorkomen, kreeg de rest van Nederland daar niet zoveel van mee. Maar allicht wordt nu wel actief gezocht naar alternatieve vieringen en online samenkomsten. En ontdekken we nog meer wat de kerk ook is. Omdat ze enerzijds meer dan ooit laagdrempelig beschikbaar en anderzijds meer individueel op huis en de eigen omgeving aangewezen is.

Groen en geloven

En mocht je nog meer willen weten over mijn ideeën over groen en geloven, dan heb ik recent ook nog een podcast opgenomen. Deze zal wel langer dan een week terug te luisteren zijn.