We kennen allemaal wel iemand, die zich gedurende zijn hele leven met ziel en zaligheid inzetten voor zijn club of vereniging. Naast de dagelijkse bezigheden voor werk en gezinsleven, iedere vrije minuut benutten om de organisatie te laten slagen. Op je werk dingen proberen te regelen, zodat je voor minder geld voor je club kon inslaan. Klussen en opknappen, tenue’s maken en wassen of de administratie bijhouden. Noem het maar op. Mensen doen het, omdat ze hart hadden voor de zaak. Iedereen kent ze en respecteert ze, omdat ze zoveel bijdragen, zonder daar ooit een woord aan vuil te maken. Echte vrijwilligers dus, mensen die zich uit vrije wil en belangeloos inzetten voor iets waarin ze geloven.

Tegenwoordig komt dit veel minder vaak voor dan vroeger het geval was. Mensen doen in hun vrije tijd nog regelmatig klusjes, maar dan vooral graag dingen die in hun eigen straatje passen. Het is leerzaam, het staat goed op het cv en daarna is het weer tijd voor iets anders. Nu kun je daar weinig van zeggen, want vrijwilligers werk is dus een vrije keus en je moet überhaupt blij zijn dat je genoeg mensen hebt om je vereniging draaiende te houden. Tegelijkertijd geeft een wisselende pool van medewerkers vaak ook weer verfrissende ideeën over de zaak. Voor de lange termijn is stabiliteit echter minstens zo belangrijk. Discontinuïteit kan de kwaliteit van het werk immers ook benadelen, omdat organisaties die met vrijwilligers gerund worden, vaak behoorlijk afhankelijk zijn van de kennis van één of twee zielen die de club van binnen en buiten kennen. Je hebt altijd een paar mensen nodig die van de hoed en de rand weten. Het geeft een bepaalde verbondenheid met en verantwoordelijkheid voor een organisatie.

Zou daar een oorzaak kunnen liggen? Dat we erg gehecht zijn aan tijd voor onszelf en daarom niet te veel gebonden willen zijn? We kunnen ons best inzetten en begrijpen ook dat dingen niet vanzelf georganiseerd worden, maar het moet ook niet te veel alleen op onze eigen schouders liggen. Want voor je het weet is al je vrije tijd tegen je wil in beslag genomen.