Recent zijn er weer een aantal wetenschappelijke prestaties gepresenteerd in de strijd tegen de aftakeling van de aarde. Grote, internationale projecten om de opwarming van de aarde tegen te gaan en de gevolgen ervan te bestrijden lopen niet zo’n vaart. Maar hier en daar zijn er lokale projecten, gesteund door een verstandige geldschieter of overheidsgeld. Zo is men erin geslaagd om koraal te ontwikkelen dat beter bestand is tegen de opwarming van de zee. Ook is er een nieuwe satelliet de ruimte in geschoten om te zien hoe de luchtvervuiling zich in onze dampkring manifesteert.

De temperatuur van de zee laat met name de afgelopen drie decennia een stijgende lijn zien. Dit komt omdat ten minste negentig procent van de temperatuurstijging als gevolg van het broeikaseffect wordt geabsorbeerd door de zee. Met name de afgelopen twee jaar is in het grootste koraalrif op aarde, het Great Barrier Reef in Australië, een derde van het koraal afgestorven. De koraalriffen herbergen zo’n vijfentwintig procent van het oceaanleven, ondanks dat ze slechts 0,2% van het aardoppervlak bedekken. Door zogenaamde superrassen te kweken buiten de oceaan, probeert men nu de sterfte van het koraal tegen te gaan. Dit is nodig omdat, zelfs wanneer we de klimaatdoelen van Parijs zouden halen, nog negentig procent van het koraal het eind van de eeuw niet gaat meemaken. En dat is dus niet alleen jammer van je duikvakanties.

Een ander wapen in de strijd is de Tropomi, een heuse Nederlandse uitvinding. Een instrument waarmee wereldwijd de luchtkwaliteit gemonitord kan worden, om bijvoorbeeld te zien waar uitstoot geproduceerd wordt en waar het zoal heen gaat. Dit kan op grote schaal, door wereldwijd te kijken naar de grootste vervuilde gebieden, maar ook op landelijk niveau, door per gebied te kijken waar de sterkste vervuilers zijn. Op basis van dergelijke informatie kan veel kennis gegenereerd worden over de oorzaken en gevolgen van de uitstoot van broeikasgassen, zodat hopelijk specifiekere maatregelen genomen kunnen worden.

Vraag bij al deze ontwikkelingen blijft, voor hoe lang nog? Wanneer we geen drastische maatregelen nemen om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan, heeft het vechten tegen de bierkaai dan nog zin? Blijven we geloven in een soort aflaten systeem, waarbij je een boompje plant elke keer als je iets onderneemt wat het milieu belast. Zodat we gewoon door kunnen gaan met ons luxe leventje en ieder jaar een reisje meer kunnen maken, zonder ons schuldig te hoeven voelen voor het lot van Nemo en zijn vrienden? En onder het mom van vooruitgang steeds nieuwe dingen bedenken om nog een beetje te compenseren voor je ecologische zevenmijlslaarzen.