In haar boek Heilige Strijd legt Beatrice de Graaf de vinger bij een probleem van deze tijd. Door alle aanslagen waar we mee geconfronteerd worden, zijn we bang geworden en op zoek naar veiligheid. Ondanks dat de veiligheid in ons land niet perse minder is geworden. Het aantal geregistreerde misdaden daalt al jaren. Maar omdat nieuwsberichten en geweld zich allang niet meer aan landsgrenzen houden, hebben we het idee dat wat in een andere stad gebeurt ook net zo makkelijk in onze eigen achtertuin kan plaatsvinden.

De Graaf schrijft dat de wetenschap en politiek geen goed antwoord hebben op het huidige onveiligheidsgevoel. Sinds de negentiende eeuw worden dingen als ‘het kwaad’ uitgerafeld in allerlei subgroepen, die los van elkaar onderzocht en aangepakt worden. Waardoor men nu niet met een eenduidige reactie weet te komen. Vervolgens zijn allerlei populisten hierop ingesprongen. Ze bagatelliseren het kwaad en proberen met allerlei maatregelen hele bevolkingsgroepen en/ of landen te treffen, met als doel de samenleving het idee van controle en veiligheid terug te geven. De maatschappij lijkt doorgeschoten in een risicocultuur, waarin worst case scenario’s worden bedacht om ons daarop voor te bereiden door middel van allerhande maatregelen en protocollen.

Volgens de Graaf is een religieus-theologische benadering van veiligheid van belang, omdat je daarmee het gevoel van onveiligheid serieus neemt. Er is kwaad, maar het is eindig, we kunnen het in een groter perspectief zien. We hoeven niet eigenhandig alle kwaad tot op de bodem uit te roeien door genadeloos iedereen die om welke reden dan ook verdacht lijkt te registreren of aan te pakken. We moeten proberen vertrouwen te houden in het goede in de mensen onderling, in de weerbaarheid van de samenleving.

De Graaf vindt dat de kerk te lang stil is geweest en dat het tijd is om deel te nemen in de strijd. Door een ander geluid te laten horen, namelijk dat van nederigheid, gerechtigheid en vergevingsgezindheid. Door ons te bedienen van rituelen die rust geven, momenten van bezinning en gemeenschapszin, in tijden van verdeeldheid en hysterie.