Categorieën

Archief

Vangnet of web

Het idee van een eeuwig leven is al zo oud als de mens. Ons hele bestaan lijkt een wapenwedloop tegen de aftakeling en dood. Voor iedere kwaal zijn middelen op de markt en de immer groeiende stroom wetenschappelijk onderzoek moet steeds weer uitwijzen wat meer of minder effectief is. De kenniskloof tussen de behandelaar en de patiënt, hoe mondig en geïnformeerd ook, is simpelweg te groot om het werkelijke belang van de persoon en/ of de situatie altijd te kunnen overzien. Lees meer ›

Ziek en zorg

In het nieuws is regelmatig iets te lezen over de gezondheidszorg. Over de kosten die ze maakt, dan wel de verbluffende resultaten die geboekt worden. Wanneer je dan naar een ziekenhuis verwezen wordt, wekt dat zo zijn verwachtingen. Want liefst kom je er zo weinig mogelijk, maar als het nodig is, is het toch fijn om te weten dat kosten nog moeiten gespaard worden als het om je gezondheid gaat. Lees meer ›