Over het leven, nu en hierna

Tag duurzaamheid

Herdefiniëren van luxe

Belangrijk kenmerk van veel maatregelen voor duurzaamheid en natuurbehoud is, dat de oplossingen vaak symptoombestrijding van een onderdeel van het werkelijke onderliggende probleem zijn. Het WNF komt in haar rapport met voorstellen om deze achterliggende problemen aan te pakken, zoals het herdefiniëren van economische groei en meer lange termijn politiek. Het gaat er vooral om dat ons hele denken over levensbehoeften en luxe meer gekleurd wordt door de draagkracht van de aarde.

Rentmeesterschap

Het rentmeesterschap is mijns inziens één van de kinderen die met het badwater van de ontkerkelijking is weggegooid. Rentmeesterschap is een term die binnen het christelijk geloof gebruikt wordt om onze verantwoordelijkheid voor de zorg van deze aarde te benoemen.

© 2020 MiWorries — Ondersteund door WordPress

Thema door Anders NorenOmhoog ↑