Momenteel is er in de Nieuwe Kerk Amsterdam een tentoonstelling te zien over Ghandi, King en Mandela. Aan de hand van belangrijke gebeurtenissen loop je als het ware door hun leven heen. Ghandi in zijn zoektocht naar vrijheid; zonder Britse overheersing, zonder het land op te delen tussen Moslims en Hindoes en liefst zonder kastensysteem. Immer vreedzaam en als inspirator voor massa’s mensen, die letterlijk met hem mee gingen. King werd gedreven door zijn geloof; hij nam het op tegen rassendiscriminatie. In kleine vreedzame protestacties en grootse toespraken die doorklinken tot in onze tijd. Mandela was vastbesloten om de apartheid af te schaffen; door protestacties en zelfs tijdens zijn gevangenschap ging hij door om dit doel na te streven. Na zijn vrijlating kreeg hij steeds meer politieke daadkracht en kon ook internationaal zijn stem laten horen.

Er zijn vele parallellen tussen de heren, zo hebben ze allen universitaire studies afgerond en behoorden tot de onderdrukten van de maatschappij waarin ze leefden. Hun hele leven stond in het teken van de weerstand tegen de gevestigde orde en tegen de verschillen die iedereen als normaal was gaan beschouwen, terwijl zij ervan overtuigd waren dat het niet acceptabel was. Uiteraard zijn er ook de nodige verschillen. Ghandi en King gingen de weg van vreedzaam verzet. Voor Mandela ging dat niet snel genoeg, hij richtte een gewapende tak van een politieke partij op, al is hij daar later wel op teruggekomen. Ondanks hun eigen geduld en geweldloosheid werden de eerste twee vermoord om hun standpunten, terwijl de laatste zich zijn leven lang heeft kunnen inzetten.

Tijdens de tentoonstelling is er ook plaats voor fakkeldragers, mensen die het werk voortzetten, zoals Malala. Ondanks de grote invloed die de heren hebben gehad, gaat hun strijd nog steeds door, want vrijheid en gelijkheid zijn voor velen nog ver te zoeken. Telkens opnieuw hebben we nieuwe, verbindende voorbeeld figuren nodig. Mensen die hoop geven. Hun gedrevenheid en vastberadenheid werken aanstekelijk. Je wilt erbij horen, meedoen en ook je punt maken. Vanuit hun positie als underdog weten ze ons aan te spreken, mensenmassa’s in beweging te krijgen en dan vooral op een passieve, vredelievende en inhoudelijke manier met lange adem.