Ooit op vakantie geweest naar de Himalaya of de binnenlanden van Afrika? Het eerste wat in me opkomt als ik daaraan terugdenk zijn de overweldigende sterrenhemels. Hoe koud het ook was, hoe beroerd je jezelf voelde, alles vervaagt bij de aanblik van die duizenden heldere sterren. Daar tekenen onze vergezichten ’s nachts in Nederland maar schraal bij af. Recent is in de Science Advances een artikel verschenen over de lichtvervuiling op aarde: Fabio Falchi, Pierantonio Cinzano, Dan Duriscoe, et all, The new world atlas of artificial night sky brightness (Science Advances  10 Jun 2016: Vol. 2, no. 6).

Lichtvervuiling

Hierin wordt beschreven hoeveel lichtvervuiling er op aarde is. Lichtvervuiling is de hoeveelheid licht die ’s nachts te zien is, anders dan het licht van de maan en sterren. Deze lichtvervuiling richt veel schade aan in de natuur, omdat het heel ver reikt. Het licht van bijvoorbeeld glastuinbouw is van kilometers ver te zien en tast daarmee natuur aan waar normaal gesproken geen mens komt, waardoor het ook invloed kan hebben op beschermde natuurgebieden.

Atlas

Men heeft een atlas samengesteld waarin de lichtvervuiling weergegeven wordt. Boven zie je een kaartje van de wereld en zoals je ziet ligt Nederland in één van de meest vervuilde gebieden ter wereld! Grote delen van ons land zijn geel, oranje en het westland en zuiden zelfs rood. Gebieden in geel kunnen de melkweg nog zien in de zomer, omdat die dan feller te zien is, gebieden in oranje kleur kunnen die zelfs niet meer waarnemen. Mensen die wonen in gebieden die rood gekleurd zien kunnen nooit de echte sterrenhemel zien, omdat die zo ernstig vervuild is met artificieel licht. Het lichtvervuilde gebied dat door België, Nederland en Duitsland loopt is zelfs één van de plekken op aarde waar mensen het verst moeten reizen om een heldere sterrenhemel te kunnen zien. Tevens heeft men gekeken naar de gevolgen van de lichtvervuiling nu we in Europa en masse aan de gezellige LED lampjes moeten. Daarmee neemt de vervuiling nog eens met een factor 2.5 toe! Zie de afbeelding hieronder.

lichtvervuiling europa

Tips

Tips om lichtvervuiling tegen te gaan zijn volgens de auteurs: het afschermen van het licht, zodat het alleen daar schijnt waar het nodig is; zo min mogelijk licht gebruiken wanneer nodig; het licht uit doen of flink dimmen wanneer een gebied niet gebruikt wordt; het totaal aantal lichtbronnen beperken; en vooral het beperkt gebruik van lampen die zogenaamd ‘blauw licht’ uitzenden, zoals LED lampen.

Dodelijke lantarenpalen

Volgens de auteurs is een van de oorzaken van lichtvervuiling het idee dat het gebruik van lampen de wegen veiliger maakt en criminaliteit voorkomt. Hiervoor is echter geen wetenschappelijk bewijs. Ze geven daarbij het volgende voorbeeld wat ik jullie niet wil onthouden: “Light pollution is also a consequence of the belief that artificial light increases safety on roads and prevents crimes, but this belief is not based on scientific evidence… street lighting is commonly mounted on poles, and poles are dangerous 24 hours a day. The net influence of street lighting, de facto, is still unknown.”.