Laatst zat ik in de trein, met een boek zoals gewoonlijk. Tegenover mij kwam een jongeman zitten, ook met boek. Dat is vrij ongebruikelijk zeiden we tegen elkaar, twee mensen met een boek in een viertje. Hij las het boek ‘De slag om het hart, Over secularisatie van verlangen’ door Herman Paul. Het was wel interessant vond hij, misschien moest ik het hierna ook eens lezen. En zo geschiedde.

De auteur betoogt dat secularisatie vooral inhoudt dat ons verlangen uitgaat naar alles wat zich in het hier en nu afspeelt. Het veilig stellen van onze toekomst door een goede opleiding, goede carrière, mooi huis, auto en dan steeds upgraden naar nog beter. Het treft ons allemaal, want onze hele kapitalistische maatschappij streeft naar zelfontplooiing en groei.

Ondanks ons gericht zijn op onszelf, horen we graag verhalen van anderen om ons daaraan te meten. De auteur beschrijft hoe er momenteel op allerlei manieren veel aandacht wordt besteed aan zelfontplooiing. Om dichter bij jezelf te komen, je nergens iets van aan te trekken, alle negativiteit van je af te laten glijden en zo meer vrijheid te verkrijgen. Alle mogelijke zelfhulpboeken gaan als warme broodjes over de toonbank. Zo is iedereen bezig zichzelf terug te vinden, heel individueel en tegelijk heel collectief dus. Hier tegenover staan alternatieve idealen zoals toewijding aan de naaste of opoffering voor een ideaal, waar je bijna niet meer over hoort of leest. Dergelijke ideeën staan door onze huidige hang naar authenticiteit zo ver van ons af, dat we ons maar moeilijk kunnen verplaatsen in mensen die zichzelf niet perse op de eerste plaats willen zetten.

Waar het uiteindelijk op aan komt, is wie of wat de slag om ons hart wint. Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Wanneer je ervan overtuigd bent dat er meer is dan ons eigen ik, is het goed je ook daarin gesteund en vergezeld te weten. Door bijvoorbeeld een gesprek met een toevallig passant in de trein of op meer structurele wijze tijdens een kerkdienst, mis of kring.