Nieuwe dingen leren kan op verschillende manieren. Door te lezen van of te luisteren naar een expert, maar het is ook erg behulpzaam wanneer meerdere zintuigen geprikkeld worden, dan alleen je oren of ogen. Of wanneer je zelf de te leren handelingen kan nadoen of uitvogelen. Dat zie je inmiddels in allerlei instellingen terug. Zelfs informatie over je pensioen is vormgegeven in een  filmpje met een ‘behulpzame’ digitale digibeet. De kerk lijkt wat dat betreft een beetje achter de feiten aan te lopen. De zondagse kerkdienst is, kort door de bocht,  veelal een monoloog omgeven door wat rituelen en gezang. Voor een enkeling is er nog wat wierook om het reukorgaan bij de les te houden of doopwater om de boodschap ook via het gevoel kracht bij te zetten.

Samen vieren

Sinds een paar jaar bestaat in Nederland op een groeiend aantal locaties een kliederkerk. Het is een concept wat vanuit Engeland is komen overwaaien, waarbij wordt geprobeerd om op een creatieve manier samen kerk te zijn. Hier mogen jong en oud komen zoals ze zijn en samen een Bijbelverhaal beleven. Kliederkerk wordt vaak op een andere dag dan de zondag georganiseerd, maar bij voorkeur wel in een kerk. Zo wordt het karakter van een viering behouden, maar dan laagdrempeliger. Er wordt gezongen, verhalen verteld en er zijn verschillende verwerkingsvormen rond een thema. Er is tijd om elkaar te ontmoeten, in gesprek te gaan en er is een gezamenlijke maaltijd. Een van de belangrijkste dingen die je namelijk in een kerk kunt leren en die, zeker in onze maatschappij, veel oefening vereist is de ander lief te hebben als jezelf.

Samen leren

Dat hele concept spreekt me erg aan. Zeker wanneer kinderen je doelgroep zijn, is het belangrijk om op een begrijpelijke manier je verhaal te vertellen. Maar ook voor ouders en andere belangstellenden is het leerzaam om samen meer praktisch bezig te zijn met het geloof. Je ontdekt andere elementen, hebt de tijd om naar elkaars ideeën hierover te luisteren en zo samen de weg te zoeken. Een kliederkerk kan zo een redelijk eenvoudig alternatief zijn om te leren in de kerk. Voor jongeren en volwassenen zijn er natuurlijk genoeg alternatieven om het geloof in de praktijk te brengen in het dagelijks leven. Kwestie van je levenstempo naar beneden brengen, om je heen kijken en bijspringen waar nodig. Gewoon in je straat of wijk.

Samen dienen

Het maakt nog meer indruk wanneer je met een groep je naastenliefde handen en voeten geeft in een ontwikkelingsland. Dan krijgen begrippen als ‘fast fashion’, ‘barmhartigheid’ en ‘genade’ ineens een gezicht. Je komt als groep dichter bij elkaar, maar ook als individu ga je anders nadenken over het leven, de waarde ervan en jouw aandeel erin. En natuurlijk kan je ook kliederen en ontwikkelingshulp verlenen zonder kerk of geloof, maar dan mis je wel een wezenlijke dimensie.