Ooit was rust, reinheid en regelmaat het adagium om je baby mee groot te brengen. Ik vraag me af of er een tijd komt dat een mens zonder deze befaamde r’en in zijn leven kan. In onze tijd van spanning en sensatie is het belangrijk dat je toch tenminste iedere week iets nieuws of origineels probeert. Toch hechten we ook waarde aan bijvoorbeeld een ochtend- of badritueel. Soms is het wel lekker om even rustig de dag op te starten of juist van je af te laten glijden en in een ontspannen modes een paar routinematige handelingen te doen. Gewoon, omdat je het altijd zo doet en je jezelf er goed bij voelt.

Dagelijkse rituelen

Rituelen dus, stiekem zit ons leven er vol mee. Het geeft een bepaald vertrouwen en zekerheid. Je voert op de automatische piloot, vrijwel gedachteloos handelingen uit, voordat je de hectiek weer in gaat. Met een paar van dergelijke rustpunten op een dag of in de week komen de meesten een heel eind. De vorm en betekenis van onze dagelijkse rituelen zijn voor iedereen heel verschillend. Het heeft te maken met allerlei elementen, bijvoorbeeld je persoonlijkheid, omdat iedereen op een andere manier rust vind, of je verleden op basis van wat je van huis uit hebt mee gekregen. Ontspan je met muziek aan of juist in stilte, met een kaarsje aan op de bank of juist tijdens een huishoudelijke klus.

Betekenisvolle handelingen

Wanneer je op deze basale manier naar rituelen kijkt, krijg je misschien ook beter inzicht in religieuze rituelen. Waarom zou je meermaals weesgegroetjes bidden, als je het ook aandachtig eenmalig kan doen? Waarom zou je naar een dienst gaan, als je ook zelf een kaarsje kunt aansteken? Het zijn allemaal voorgeschreven handelingen die in de loop der tijd zo ontstaan zijn. Door deel te nemen aan rituelen weet men zich zo verbonden met gelovigen van alle tijden en plaatsen. Mits men bekend is met het ritueel en de betekenis ervan natuurlijk. Wanneer een handeling te ver af komt te staan van de kennis en belevingswereld van de deelnemers schiet het zijn doel voorbij.

Holle rituelen?

Ik heb het idee dat allerlei spirituele ontwikkelingen die je nu in onze maatschappij ziet, een leemte proberen op te vullen die ontstaan is nu we niet meer en masse naar de kerk gaan. Voorheen waren rituelen veel meer verweven met het dagelijks leven, omdat men meer verbonden was met geloofsgemeenschappen. Nu men meer op individueel niveau zijn of haar weg probeert te vinden in het leven, blijft er misschien toch een bepaald gemis en behoefte bestaan naar gezamenlijke handelingen en ervaringen om met de dingen van het leven om te gaan. Om hieraan tegemoet te komen, kan je bijvoorbeeld wierook in huis halen of een wekelijks yoga uurtje inplannen. Dat kan heel goed, zolang je van jezelf inziet waarom je behoefte hebt aan een dergelijke activiteit en waarin het je werkelijk verder helpt. Sluit het aan bij jouw manier van afstand nemen, draagt het bij aan een bepaalde innerlijke rust of is het weer een hippe activiteit die nog meer energie vreet?