Het is fascinerend om te zien hoe rollen binnen een team verdeeld worden. Wanneer de samenstelling van een groep veranderd, ontstaat er altijd een herverdeling van taken. De ene keer gaat dit als vanzelf en kom je er na een tijdje achter dat je iets doet of laat wat anders het werk van een ander was of is geworden. De andere keer zijn er meer strubbelingen. Dit is mede afhankelijk van karakters en rolverdeling, hoe belangrijk vind je het bijvoorbeeld om bepaalde dingen zelf te doen en doe je iets bij gebrek aan beter of omdat je het relevant vindt.

Uit een onderzoek naar groepsdynamiek in projectverbanden, blijkt dat de kracht van een team niet zozeer samenhangt met de grootte van de groep. Het is meer gerelateerd aan de ambities en karakters van de verschillende leden van een team. Het blijkt dat per team vaak een of twee mensen zijn die het meeste werk verrichten, terwijl de anderen een meer ondersteunende rol hebben. Daarom kan het functioneler zijn om een groot project met vele deelnemers op te delen in kleine groepen, met per groep een verantwoordelijke. Het is dus goed mogelijk en misschien zelfs wenselijk om binnen een team meerdere voortrekkers te hebben, zolang ze ieder hun eigen aandachtsgebied hebben en elkaars werk kunnen aanvullen in plaats van bevechten. De verantwoordelijken zullen dan op individueel niveau harder werken om hun doelen te bereiken. De totale groepsopbrengst zal hierdoor relatief groter zijn, dan wanneer alle medewerkers als een grote groep samen verantwoordelijk worden gehouden voor het slagen van het project.

Het is niet gezegd dat dezelfde persoon in elke groep waarin hij of zij functioneert ook de voortrekkersrol heeft. Je kunt niet overal uitblinken, dus het kan goed zijn dat je in een of twee groepen het voortouw neemt en in anderen meer een ondersteunende rol hebt, terwijl je je toch in alle groepen even goed op je plaats voelt. Of niet natuurlijk, en dan zou die rollendynamiek of karaktercombinaties iets kunnen zijn om nog eens over na te denken.