Reclame is niet meer weg te denken uit ons straatbeeld. Mocht je nog over straat gaan met je ogen gericht op je omgeving, in plaats van op je smartphone, dan nog word je voortdurend afgeleid. Iedere vrachtwagen, elk bushokje en tot bomen aan toe wordt volgehangen met alle mogelijke schreeuwen om aandacht. Wat je in huis nog redelijk in de hand hebt, door bijvoorbeeld een ‘nee-nee’ sticker op de brievenbus en door gericht met media om te gaan, heb je daarbuiten duidelijk niet.

In principe is er natuurlijk niets mis mee om, terwijl je op weg bent naar je werk, te ontdekken dat je een bepaalde boodschap vanavond niet bij je gebruikelijke supermarkt gaat halen of dat je favoriete ijsmerk nog meer genP1010082iale smaken heeft uitgebracht. Wat ik wel ergerlijk vind, is dat er ook zeer vulgaire reclames tussen hangen, die op alle tijdstippen van de dag voor jan en alle man te zien zijn. ‘Sex sells’ is blijkbaar van toepassing op alle mogelijke producten. Op de website van de reclame code commissie (https://www.reclamecode.nl/nrc/pagina.asp?paginaID=0&deel=2) staat in regel twee van de Nederlandse Reclame Code: “Reclame dient in overeenstemming te zijn met de wet, de waarheid, de goede smaak en het fatsoen.” Met in de uitleg onder andere dat reclame niet de menselijke waardigheid mag aantasten en dat het criterium goede smaak en fatsoen dient te worden beoordeeld naar de huidige algemene maatschappelijke opvattingen. Blijkbaar is het in onze maatschappij inmiddels heel normaal om in het dagelijks leven regelmatig geconfronteerd te worden met ordinaire of suggestieve beelden.

Als je een rondje over internet maakt kom je toch de nodige verhitte discussies tegen over deze reclames, dus blijkbaar vindt niet iedereen het zo normaal.  Het is ook wel dubbel, want wanneer mensen willen naakt recreëren is het wel vanzelfsprekend dat dit op afgezonderde plaatsen gebeurt.  Heeft dat te maken met de vaak wat hogere leeftijd van dergelijk bloot, in vergelijking met dat in de reclames? Of wat gebeurt er wanneer een streaker een sportveld over rent? Dan moet die zo snel mogelijk afgevoerd worden. Is dat misschien omdat streakers veelal mannen zijn, terwijl het in de reclames meestal vrouwen betreft?  Omdat het een belangrijk spel verstoort? Het bloot niets toevoegt aan de wedstrijd, zoals het ook aan informatie over het product niets toevoegt? Omdat de persoon daarmee alleen aandacht vraagt voor zichzelf en niet voor een product of dienst? Wanneer we onbetaalde individuen wel aanpakken, waarom merken en marketeers dan niet?