Er was een periode waarin men voor hele andere doeleinden naar Amsterdam ging dan tegenwoordig het geval is. In 1345 kreeg een stervende man bij het laatste sacrament een hostie aangeboden. De man braakte deze uit en de hostie werd in het haardvuur gegooid. De volgende morgen lag de hostie nog ongeschonden in het as. Deze werd naar de pastoor gebracht als bewijs van het wonder, maar de volgende dag lag het weer in het huis aan de Kalverstraat. Dit verhaal staat tot op de dag van vandaag bekend als het Mirakel van Amsterdam. Het wonder werd bekend in heel Europa en mensen van heinde en verre werden op pelgrimstocht gestuurd om de hostie in een kapel te aanschouwen. Ook nu wordt nog een jaarlijkse rondgang gehouden en begint het pelgrimspad in Amsterdam.

Tot Heil Des Volks

Vandaag nam ik deel aan een soort moderne variant van een pelgrimstocht. Een wandeling, georganiseerd door Tot Heil Des Volks, waarmee je op een andere manier naar Amsterdam kijkt. De verschillende kerken, teksten en mooie gevelstenen van de grachtenpanden. En ietwat uitgewoonde panden, waar achter de deur kapelletjes of hostels gehuisvest zijn, die je er aan de buitenkant niet had verwacht. Ook dat is onze hoofdstad. Naast alle vertier waarmee men probeert alle leegte van onze eeuwige honger naar meer te stillen ten koste van anderen.

Zo probeert Tot Heil Des Volks een invulling te geven aan het geloof dat al sinds het oprichten van de stad aanwezig is. Aansluitend op de behoeften van de tijd, zoals opvang en afkickprogramma’s voor hippies in de jaren zestig en zeventig. En momenteel de organisatie van kinderevenementen voor wijken in Amsterdam Noord. Maar er zijn ook thema’s die in het 160 jarig bestaan altijd aandacht hebben gehad, zoals het ondersteunen van daklozen en prostituees. De rondleidingen geven je inzicht in het werk, in vele problemen die de stad kent en prikkelen je om ook je eigen omgeving met andere ogen te bekijken.