Soms zijn er van die nieuwsberichten, waardoor je je wenkbrauwen optrekt tot aan je kruin. Zo waren er wat mij betreft deze week ook weer een paar. Twee jaar geleden schreef ik al eens over de hype onder jonge ouders om hun kinderen niet in te laten enten. Gesteund door sites en fora, waarin men elkaar opjut met de meest bijzondere, niet wetenschappelijk onderbouwde verhalen over bijwerkingen van vaccinaties. Niet dat wetenschappelijk onderzoek het laatste woord heeft. Maar er zijn toch met enige regelmaat zeer relevante uitkomsten, die je beter ter harte kunt nemen.

De geschiedenis herhaalt zich

Hebben deze ouders niet opgelet bij de geschiedenisles, of naar prinses Juliana geluisterd? Zo lang is het nog niet geleden dat de kinderziekten waar nu voor ingeënt wordt, nog levensbedreigend aanwezig waren in onze maatschappij. Naast de biblebelt, waar traditioneel 50 tot 80% van de kinderen wordt gevaccineerd, beginnen nu ook andere gebieden in Nederland te ontstaan waar het percentage ingeënte kinderen te laag is. De door de WHO geadviseerde minimum vaccinatiegraad van 95% wordt in Nederland de afgelopen vier jaar al niet meer gehaald. De kans op een uitbraak van de een of andere ziekte wordt zo steeds groter. Het meest indringende van dit verhaal is wat mij betreft, dat ouders met dit soort beslissingen niet alleen onnodige risico’s veroorzaken voor hun eigen kinderen. Alle kinderen in hun omgeving die nog te jong zijn voor een vaccinatie lopen ook gevaar. En juist deze kinderen hebben de minste weerstand tegen ernstige ziektes.

Ben ik mijn broeders hoeder?

Het lijkt erop dat maar weinig mensen wakker liggen over de gevolgen van hun handelen voor anderen. In die zin valt het vaccinatie verhaal misschien nog wat te relativeren met de capriolen van onze politici. Een fractievoorzitter die zich bezighoudt met een tekenwedstrijd! En niet om nog maar eens wat kunst te genereren of Nederland te promoten. Buitenlandse zaken en internationale gezanten moeten zich in alle mogelijke bochten wringen, om zich überhaupt nog ergens te kunnen laten zien. Dan halen we het stokpaardje van de vrijheid van meningsuiting nog maar eens van stal. De minister president die zegt dat zijn geloof ook regelmatig in cartoons belachelijk gemaakt wordt en dat je in de westerse wereld maar tegen een stootje moet kunnen. Zou er werkelijk iemand zijn die deze roekeloze manier van beledigen zou kunnen of willen accepteren onder de noemer van vrije meningsuiting?

Bevoorrecht

Het zijn dit soort ontwikkelingen die je doen afvragen of en waarom we met elkaar niet inzien wat een voorrecht alle vrijheden en in ons land voor ons zijn. Een goed getest en veilig bewezen vaccinatiebeleid, dat velen van verminking of dood heeft behoed. Een vrije samenleving ook, waarin men van mening kan verschillen, maar toch of juist daarom samen door één deur kan. Waar je de toegang hebt tot allerhande informatie om je mening te onderbouwen of bij te stellen. Zo bevoorrecht en zo kwetsbaar.