Het nieuws staat de afgelopen tijd bol van berichtgeving over jongens en meisjes, mannen en vrouwen. Over hoe verschillend die zich zouden moeten of kunnen gedragen of dat er juist geen enkel onderscheid zou moeten zijn. Er lijkt een enorme kloof te zijn tussen het bericht dat jongens meer jongens zouden moeten kunnen zijn en het idee dat je volwassenen niet als dames en heren aanspreekt, maar op neutrale wijze. Er is vast maar een land waar deze beide berichten binnen een nieuwsbulletin te vermelden zijn, namelijk in onze ieder-voor-zich-maatschappij. Feit dat het voor zoveel ophef zorgt, geeft wel aan hoe lastig het onderwerp is.

Zelf heb ik net het boek ‘Zonen & dochters profeteren’ (2016, Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer) gelezen, dat gaat over de rol van mannen en vrouwen in de kerk. Volgens velen loopt de kerk vreselijk achter op alle mogelijke vlakken van emancipatie, omdat het bijvoorbeeld in veel gevallen voor vrouwen niet mogelijk is vooraanstaande functies te bekleden. Waar ouderdom vroeger nog iets van gezag had, wordt alles ouder dan een dag nu als achterhaald gezien en zul je met je geloof uit het jaar nul wel nooit een wedstrijd winnen. Je kunt dan ook niet verwachten in de Bijbel iets te lezen over onze huidige zienswijze op wetenschap of emancipatie, want dat was destijds simpelweg niet aan de orde. Wel staat er veel in over de manier waarop het geloof toen vormgegeven werd, aan de hand waarvan je zou kunnen beoordelen of iets nu nog steeds aan de orde is of bijvoorbeeld een cultuur bepaald fenomeen is.

Het boek dat onder redactie van Henk Folkers, Maaike Harmsen, Almatine Leene en Maarten Verkerk is verschenen, probeert op enigszins chronologische wijze na te gaan wat de rol van mannen en vrouwen in de Bijbel en de verdere geschiedenis is geweest. Om zo te kunnen oordelen in hoeverre het idee van vrouwen in het ambt van de kerk een westerse dwaling zou kunnen zijn of het niets afdoet van het geloof. De auteurs zijn allen afkomstig uit kerken waar (tot voor kort) alleen mannen vooraanstaande rollen konden vervullen. Het is een traject van bezinning en vernieuwing, dat zij individueel en gezamenlijk doorgemaakt hebben en in het boek is weergegeven. Aan actualiteit dus geen gebrek, zowel binnen als buiten de kerk. Het gaat echter met grote stappen door de materie heen, zowel qua Bijbelse als wetenschappelijke argumenten, waardoor het voor mij op bepaalde gebieden verhelderend maar niet overtuigend was.