Ja, je leest het goed, dit is geen typefout. Gisteren was het internationale modderdag. Nu is er bijna elke dag wel een internationaal heugelijk gebeuren waar je aan deel kan nemen. Maar sinds een paar jaar kan ik echt niet meer om de modderdag heen. Want, o zo belangrijk voor de opvoeding van je kind! In de blubber met je grut, dat gebeurt veel te weinig. Niemand die tegenwoordig nog de kans krijgt om eens te proberen hoe een slak proeft of de geheime onderkomens van pissebedden of mierenfamilies te vinden. We spelen op beton of in een hermetisch schone zandbak. Kunststofgras komt nog het meest in de buurt van iets wat op natuur moet lijken. Van echt vrij spel komt het ook niet vaak meer, alles onder toezicht en er wordt ingegrepen zodra het te ruw of onhygiënisch wordt.

Binnen of buiten

Of het nu echt zo’n vaart loopt weet ik eigenlijk niet. Natuurlijk is het goed voor een kind om lekker actief en regelmatig buiten te zijn. Om nieuwe dingen te ontdekken en een beetje bekend te worden met de natuur. Maar of we nu werkelijk steeds achterom moeten kijken, naar hoe we vroeger speelden om dat te vergelijken met hoe dat nu gaat? Zelf kloppen we ook geen matten uit, slachten geen kippen en hoeven ook geen onkruid meer te wieden. Zelfs boodschappen doen lijkt een prehistorische activiteit te worden en ik hoor er nooit iemand over klagen. Het is ook niet dat iedereen ter compensatie uren door de polder loopt te hollen, op blote voeten. Maar voor kinderen noemen we het een gemis. Zelf kunnen we niet zonder scherm of wifi, maar kinderen moeten we er vooral in beperken. Terwijl daar toch ook genoeg te leren en bewegen valt.

Serieus plezier

Gelukkig zijn er dan scholen en kinderdagverblijven. Daar werken de meest geduldige en creatieve mensen van de planeet. Wat die op een normale dag al moeten doorstaan, is voor een ander niet te bevatten. Maar op zo’n modderdag onderscheiden de echte leidsters, juffen en meesters zich van de plebs en nemen vol overgave deel aan de activiteiten. Geweldig om serieuze PM’ers en leerkrachten te zien veranderen in rond rennende moddermannetjes. Echt opgaan in je spel en laten zien dat volwassenen zichzelf ook niet altijd even serieus hoeven nemen, niets leerzamer dan dat.