De meningen over hoe je een tweeling opvoedt, lopen nogal uit een. Heel lang was de tendens om meerlingen zo veel mogelijk als individuen te behandelen. Net als bij andere broers en zussen zouden ze verschillend gekleed en aangesproken moeten worden. De meeste scholen hanteren nog steeds dat beleid. Toch is uit onderzoek nooit gebleken dat dit op enige manier beter is voor de ontwikkeling van meerlingen. Ze zijn niet minder sociaal of geïnteresseerd wanneer ze samen zijn, dan wanneer ze individueel in een groep moeten functioneren. Het is eerder andersom, dat ze los van elkaar minder geconcentreerd zijn en vooral hun best doen om bij elkaar te komen. Dat geldt dan vooral voor de eerste basisschool jaren, naar mate de kinderen ouder worden, kunnen ze op hun eigen tempo meer zelfstandig worden. Sommige meerlingen zullen zich apart van elkaar ontwikkelen, anderen blijven hun leven lang samen.

Nature of nurture

In de voorbije jaren zijn heel wat onderzoeken met meerlingen gedaan. Bijvoorbeeld om te ontdekken of de genen of de opvoeding het meest bepalend zijn voor de persoon die je uiteindelijk wordt. Niet alle onderzoeksvormen waren daarbij even verantwoord. Zo was afgelopen zomer een documentaire te zien over een eeneiige drieling, die meteen na de geboorte gescheiden is, zonder medeweten van de adoptieouders. Ze werden bewust in drie verschillende milieus ondergebracht, om te zien wat de invloed hiervan zou zijn op de jongens. Per toeval vonden twee van de drie broers elkaar. De derde herkende zichzelf in een krantenartikel over de hereniging. Na de eerste verwondering, kwamen de vragen en werden ze in de steek gelaten met hun bizarre ontdekking. Pas dertig jaar later is het mogelijk gebleken om te reconstrueren wat er is gebeurt en op welke gronden men dacht dit te kunnen doen.

Samen of apart

De broers uit de documentaire zijn blij elkaar gevonden te hebben en los van elkaar hadden ze toch veel overeenkomende eigenschappen ontwikkeld. Niet dat er, afgezien van deze documentaire, ooit iets gepubliceerd is van dit onderzoek. Laatst ontdekte ik een duurzaam kledingmerk van een eeneiige tweeling van in de dertig, die bijvoorbeeld ook een appartement delen. Ze zijn een perfect team, omdat ze naast hun overeenkomsten ook verschillend zijn qua karakter en elkaar daardoor goed aanvullen. Het blijft fascinerend om dit soort relaties te zien!