Op 4 oktober is het 350 jaar geleden dat Rembrandt overleed. Dat kan niemand ontgaan zijn, op vele manieren wordt er aandacht aan besteed. Wat daarbij maar zelden genoemd wordt, is dat Rembrandt voor wel 300 van zijn werken werd geïnspireerd door de bijbel. Wie zijn werken bestudeerd, ontdekt dat hij de verhalen goed kende. Hij heeft ieder schilderij iets extra’s meegegeven. Niet zomaar een weergave van het verhaal, maar ook een interpretatie en het combineren van verschillende thema’s. Zo vinden we Hansken op een van zijn prenten van Adam en Eva. En in de honderdguldenprent combineerde hij een hele reeks verhalen, met Jezus daarbij in het centrum. Hij liet de verhalen tot de verbeelding spreken, door ze in de context van zijn tijd te plaatsen. De heilige familie in een 17eeeuws huishouden bijvoorbeeld. Eindeloos fascinerend.

Tijd en aandacht

Rembrandt nam tijd om zijn onderwerpen en personages te bestuderen. Hele reeksen schetsen en studies van licht en mensen. Onderwerpen, zoals de terugkeer van de zoon, die gedurende zijn leven meermaals terugkomen en zich steeds verder ontwikkelen. Iedereen is er vol van, hoe die man tot zo’n oeuvre kon komen. Alles willen we ervan weten. Bijzonder om te merken hoe de bijbel daarbij buiten de aandacht gehouden wordt. Als iets zo toonaangevend is voor iemands werk, hoe kan je iedere andere flard van mogelijke informatie aangrijpen en deze bron links laten liggen? Het geeft iets weer van onze gehaaste, nieuwsgierige cultuur. We hebben over het algemeen niet de tijd en aandacht om ons werkelijk te verdiepen, te verwonderen en op het eerste gezicht niet voor de hand liggende verbanden te vinden. Wat geweest is, laten we achter ons. Behalve dan, mogelijke nieuwe details van de namen die we nog kennen.

Influencers

Wat Rembrandts werk ook duidelijk maakt, is dat je beïnvloed wordt door wie of wat je het beste kent. De mensen, de verhalen en de cultuur waarmee je opgroeit en je jezelf de rest van je leven omringt. Of je wilt of niet zullen je familie, vrienden en omgeving in je achterhoofd meegaan in wat je doet en zegt. Bepalen met wie je een connectie hebt en wat je totaal niet kunt volgen. Goed om daar soms eens over na te denken, in een tijd van een breed aanbod van mensen die zich graag laten navolgen.