Samuel Wells is als pastor, theoloog, auteur, leidinggevende en presentator een maatschappelijk betrokken persoon. Daarom voelde hij zich geroepen om een christelijke visie te beschrijven voor een aantal relevante thema’s. In de inleiding schrijft hij dat het boek is geschreven voor mensen die zich afvragen hoe ze het moeten bolwerken in dit veeleisende leven in een complexe wereld. Het boek is verdeeld in drieën. In deel I is vooral onderzoekend en behandeld een aantal onderwerpen die momenteel het wereldnieuws bepalen. Deel II is ontstaan vanuit de pastorale gesprekken die hij in de loop der jaren heeft gevoerd. Het behandeld onderwerpen waarover we nog eens wat verder zouden moeten denken dan traditionele labels en gepolariseerde overtuigingen. Het laatste deel raakt aan onze existentiële angsten. Met deze opbouw hoopt Wells eerst het vertrouwen te winnen en daarna persoonlijk te raken.

Opbouw

Of deze opbouw voor jezelf als lezer werkt, is vooral afhankelijk van welke onderwerpen je aanspreken. Zelf ervoer ik niet dat ik naar gelang het boek vorderde meer persoonlijk betrokken werd. Het was met name de toon en de diepgang waarmee een onderwerp behandeld werd, die bepaalden of ik meer of minder geraakt werd. Het zijn dan ook heel verschillende soorten teksten die in het boek gebundeld zijn. Misschien had het geholpen om te weten in welk verband de hoofdstukken ontstaan zijn. Of wanneer ze meer op eenzelfde manier waren vormgegeven. Hierdoor is het lastig een lijn te ontdekken in het boek. Het is de opzet om een christelijke visie op verschillende onderwerpen weer te geven. Maar daarvoor hadden verschillende onderdelen bijvoorbeeld meer gecombineerd kunnen worden. Dan waren meer uitgediepte hoofdstukken ontstaan en hadden dingen die nu dubbel benoemd worden, vermeden kunnen worden.

Vernieuwende inzichten

Met betrekking tot een aantal onderwerpen komt Wells tot mooie, voor mij vernieuwende inzichten. Zo gebruikt hij een maatschappelijk probleem als obesitas als metafoor voor de lauwheid van ons leven. Velen hebben niets meer in hun leven dat waardevol genoeg is, om echt fit voor te willen zijn. We kunnen maar moeilijk offers brengen. Onze samenleving heeft geen overkoepelend doel om voor in vorm te komen. Het streven van velen lijkt juist het vermijden van pijn en opoffering geworden. Het draait in ons leven om geld en keuzes. We hebben niet door dat dit geen doelen op zich zijn, maar middelen om tot iets anders te komen.

Driehoek

Ook gebruikt hij de drie plaatsen, die tekenend waren in het begin van Jezus’ leven, om uit te leggen dat ieder in zijn leven plaatsen van gevaar, toevlucht en verzorging heeft. Voor Jezus en zijn ouders waren dit Bethlehem, Egypte en Nazareth,zoals beschreven staat in Mattheüs 2. Samen vormen ze een driehoek op een landkaart. Wanneer we ons dit beseffen kunnen we voor onszelf proberen de balans te zoeken en binnen deze driehoek te leven. Op eenzelfde manier kunnen we ook voor anderen zorg dragen. Door gevaren, oases en lessen met elkaar te delen.

Noties als deze en de boekentips en persoonlijke vragen die je en passant in de verschillende hoofdstukken meekrijgt, zetten je aan het denken. Al met al is het een inspirerend boek, dat helpt om eens vanuit een ander perspectief naar de prangende kwesties in onze maatschappij te kijken. Het doet een beetje denken aan ‘Wat doen wij hier’ van Marilynne Robinson, maar dan vlotter geschreven en in de Europese context.