Recent las ik over het leven van Karl Barth (10 mei 1886-10 december 1968), een zeer vooraanstaand theoloog. Hij is bekend om zijn Bijbeluitleg en kerkelijke dogmatiek en heeft nog steeds veel invloed. Minder bekend is zijn privé leven. Hij had een secretaresse, waarmee hij vele jaren nauw samenwerkte, Charlotte von Kirschenbaum (25 juni 1899 – 24 juli 1975 ). Zij was verpleegkundige, maar liet zich omscholen tot secretaresse en verdiepte zich in de theologie. Ze werd Barth’s persoonlijke assistent, die hem hielp bij het voorbereiden van allerlei lessen en het schrijven van zijn boeken. Ze trok zelfs bij de familie Barth in, wat voor de nodige controverse heeft gezorgd, naast de spanningen in Barth’s huwelijk, familie- en vriendenkring.

Zelf heeft von Kirschenbaum twee publicaties op haar naam staan, namelijk  ‘Die wirkliche Frau’ in 1949, en ‘Der Dienst der Frau in der Wortverkündigung’ in 1951. Ze is echter nooit uit de schaduw van Barth getreden en voor zover mensen al van haar gehoord hebben, is ze vooral bekend als zijn secretaresse. Ze hield zich op in de kringen van vooraanstaande theologen, over wie we nog praten en lezen, maar haar werk en invloed wordt niet meer herkent.

2017 is het jaar waarin we stilstaan bij 500 jaar reformatie. Een van de belangrijke veranderingen die dit teweeg heeft gebracht, is dat de bijbel voor velen beschikbaar werd in de moedertaal. Hierdoor kon iedereen voor zich de bijbel gaan lezen en was men niet langer alleen afhankelijk van de interpretatie van een geestelijke. Hierdoor konden voor het eerst ook vrouwen het woord bestuderen en een rol spelen binnen de kerk. Bovenstaande voorbeeld is er echter een van vele, waaruit duidelijk wordt dat er meer voor nodig is dan een veelbelovende ontwikkeling.