“Mama, we hebben een verrassing gemaakt op school, maar ik mag het van juf niet vertellen…” en voor je weet is je hele moederdagcadeau volledig verklapt. Geheimen bewaren, het is een van die dingen die je jezelf eigen moet maken. Sommige mensen lijken het nooit te leren en  kunnen bewust of onbewust de meest vertrouwelijk informatie met je delen. Al dan niet met de intentie om een reactie uit te lokken of nog meer informatie te ontfutselen.

Jan en alleman

Een andere gewoonte die je moet aanleren is het samen delen. Van nature zijn we uitermate slecht in het delen van aandacht, spullen en alles wat we leuk en belangrijk vinden. Het 150ste nummer van magazine Jan, gaf voor de gelegenheid aandacht aan ‘150 helden’. Mensen die zich inzetten voor vluchtelingen. Prachtige initiatieven om nieuwkomers welkom te heten, thuis te laten voelen en in contact te brengen met buurtgenoten. Wat me opviel was echter dat vrijwel alle initiatieven in Amsterdam gevestigd waren, maar niet met elkaar in contact leken te staan. Allemaal eilandjes van solidariteit. Misschien is het ook inherent aan het blad en de actie, dat ze alleen individuele initiatieven in hun eigen achtertuin zochten.

Kip en ei

Maar ik vond het ook wel tekenend voor onze maatschappij. We willen zo graag zelf dingen oppakken op onze eigen manier. In plaats van een beetje water bij de wijn te doen, om samen de handen ineen te slaan voor meer duurzame projecten. Een cultuur die wordt gevoed door nieuws over onderzoeken die uitwijzen dat CEOs die meer verdienen ook beter presteren. Terwijl het eigenlijke onderzoek keek naar de prestaties van het bedrijf in samenhang met managementcapaciteiten. Waarbij slechts bij een bepaald aantal bedrijven ook informatie van de CEOs beschikbaar was, een bijproduct van de studie dus. Dan blijkt bijvoorbeeld ook dat de langstzittende CEOs bij de slechtst presterende bedrijven werken. Kortom, de goede leidinggevenden hoppen voor een steeds beter salaris naar een nog beter bedrijf. Waarschijnlijk zijn dat dan ook de wat oudere heren, die dus alleen al op basis van leeftijd meer verdienen en beter presteren omdat ze meer ervaring hebben.

Dames en heren

Schreef ik heren? Ja, want dat valt ook op. In de verhalen over management, geld en CEOs gaat het over mannen. De helden uit de Jan die zich belangeloos bekommeren om de nieuwkomers in ons land, dat zijn de vrouwen. God dank is er nog een blad dat ze op een voetstuk zet, lang leve de journalistiek. En uitzonderingen bevestigen de regel, er zit ook een hele stoere Leidse dame bij, die ik ken via mijn werk.