Het boek ‘Onze Vader, Christelijk spreken over God’ van Jan Muis is een boek waar je als lezer wat uithoudingsvermogen voor moet hebben, het is een echt studieboek met uitgebreide theoretische bespiegelingen. Toch wil ik het hier vermelden, omdat ik het erg sterk en relevant vind. Het gaat uit van het bestaan van God, daar is vanuit het christelijk geloof geen twijfel over. Het boek beschrijft hoe we ons in de huidige tijd een voorstelling kunnen maken van de God van de Bijbel.

De auteur neemt het ‘Onze Vader’ als uitgangspunt, omdat dit het meest gebeden en door Jezus zelf ingestelde gebed is. Dit is wel een begrijpelijke keuze, maar soms komt het wat gekunsteld over. Lang niet alle namen en kenmerken van God, die de auteur wil behandelen, worden in het gebed benoemd. Voor de beschrijving van God is de Bijbel dus de voornaamste bron, maar dit wil niet zeggen dat het zich daartoe beperkt. De auteur benadrukt dat het juist van belang is de teksten en theorieën in hun historische context te lezen, opnieuw te interpreteren en nieuwe woorden en beelden toe te voegen. Op deze manier wordt verhelderd wie God voor ons is. Door in de Bijbel te lezen hoe God zich aan mensen openbaart, leer je de geloofstaal spreken en herkennen in je eigen leven. Je wordt geïntroduceerd in een andere dimensie van het leven, een dimensie die niet natuurwetenschappelijk te bewijzen is, maar wel door vele mensen ervaren wordt.

Voor ons westerlingen is het idee van een niet te bewijzen geloof of alom tegenwoordige God maar moeilijk te verhapstukken. Dit is ook waar de auteur in zijn slothoofdstuk op in gaat. De hele verhandeling is leerzaam en opbouwend voor wie het kan meemaken, maar voor eenieder die alleen vasthoud aan wat het oog ziet, is het lastig om te kunnen beginnen geloven. Toch is er in onze maatschappij juist veel aandacht voor het volgen van je gevoel en de liefde. Ook dit zijn niet te meten of na te volgen waarden, waar we wel veel belang aan hechten. Hoe kan je enerzijds graag echt en puur willen leven en anderzijds een oppervlakkig ‘ik denk wel dat er iets is’ accepteren? Daarin ligt volgens mij dan ook de waarde van een boek als dit, je wordt stilgezet bij het feit dat er meer is tussen hemel en aarde, hoe mensen zich daar door de eeuwen toe verhouden hebben en hoe wij dat nu nog steeds kunnen doen.