Nu het weer vroeger donker wordt, zijn we meer in de gelegenheid om een lijvig boek te lezen. Gewoon om je weer eens goed in een onderwerp te verdiepen, even helemaal uit je dagelijkse beslommeringen weg te zijn en wat te leren. In onze samenleving wordt van je verwacht dat je snel je mening klaar hebt over allerlei zaken. Via internet is het nieuws voor iedereen voortdurend beschikbaar. We worden bestookt met veel, vooral korte, berichten. Want tijd voor lange, diepgravende stukken hebben we zogenaamd allang niet meer. Om berichten toegankelijk te houden voor heel de Nederlandse bevolking, wordt bijvoorbeeld het journaal steeds eenvoudiger, zodat iedereen het goed kan volgen. De media bepalen wat nieuws en waardevol is. Of het nu oorlog, muziek, kleding of gezondheidszorg is, alles wordt in hapklare brokken aan ons opgedrongen. Hiermee verlies je al met al een bepaalde diepgang in de kennisgeving en loop je het risico zwart-wit te denken over onderwerpen die veelzijdiger aandacht nodig hebben. Het is daarom goed om zaken van verschillende kanten te belichten, alvorens een oordeel te vellen. Vaak komt het dan helemaal niet tot een oordeel, omdat je de waarde van de verschillende kanten in gaat zien.

Zoals bijvoorbeeld de geschiedenis. Je kennis van geschiedenis is zo subjectief als de docent die het bracht. Was het überhaupt interessant of een saaie reeks waardeloze getallen en onbekende namen? En natuurlijk bepaalt het land of zelfs de provincie waar je vandaan komt de kleur van de geschiedenisverhalen. Daarom is het niet verkeerd om je nog eens in wat geschiedenis te verdiepen.

Een absolute aanrader is wat mij betreft de ‘Geschiedenis van de Joden’ (Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam, 2014) van Simon Schama (hoogleraar Geschiedenis en Kunstgeschiedenis aan Columbia University). (http://www.atlascontact.nl/boek/de-geschiedenis-van-de-joden-deel-1-de-woorden-vinden-1000-v-c-tot-1492/) Het betreft dus de geschiedenis van het Joodse volk, hetgeen volgens de schrijver de geschiedenis van de wereld bepaalt. Dat is misschien wat pretentieus, maar het speelt toch zeker een rol. Want het Joodse volk blijft een volk, hoezeer zij ook in diaspora leven. Daardoor volg je met hun geschiedenis ook hun omzwervingen rond de wereld en dus vele geschiedenissen. De auteur maakt uitputtend gebruik van allerhande bronnen, zo citeert hij bekende geschiedschrijvers zoals Flavius Josephus, maar gebruikt ook brieven van individuen die verder anoniem blijven in de geschiedenis.  De schrijver gaat verhalend te werk, waardoor het ondanks de vele gruwelen die het Joodse volk in de loop der tijd heeft moeten verduren toch een mooi werk is. Het eerste boek beschrijft de periode van  1000 voor Christus tot 1492 en in december wordt deel twee verwacht, dat de daaropvolgende periode tot het heden zal beslaan.