Het is allemaal heel leuk, zo’n enthousiast verhaal over een team. Maar het heeft ook zijn keerzijde, want een groep is ook zo sterk als de zwakste schakel. Wat doe je als iemand de bizarste beweringen doet met de hand op je heilige boek? Dat je eerst nog hoopt dat het grootspraak is, om zieltjes te winnen of mogelijk andersdenkenden te beïnvloeden. Wat als dan blijkt dat een en ander echt doorgezet wordt. Groepen als tweederangs burgers weggezet worden. Hoe lang is het geleden dat sommigen niet met het openbaar vervoer mochten of in het park of in de bibliotheek? Dat zou ons toch niet meer overkomen? Nu is het weer dagelijks nieuws, ook Nederlandse maatschappijen werken er aan mee, zonder tekst en uitleg.

We spreken er schande van hoe men tekeer gaat met als uitgangspunt een zeer radicale, eenzijdige visie op een geloof. Hoe men probeert voor zichzelf een staat te bouwen. Hoe men angst in boezemt, door verder te reiken dan de grenzen van de landen waarin het geloof de meerderheid vormt. Maar aan de andere kant gebeurt op, door ons zeer bejubelde, democratische wijze toch niet veel anders. Iemand die zich voor de een of andere reden op een geloof beroept, maar een gedrag aan de dag stelt wat in schril contrast is met alles wat in het boek verkondigd wordt.

Toch zullen vriend en vijand de religie in verband brengen met deze uitwassen. Men representeert immers de groep, goedschiks of kwaadschiks. De minste les die we hier misschien uit kunnen leren, is dat religie op zichzelf geen verschil maakt, net zo min als democratie, dus. We blijven allemaal mensen. Het gaat er andermaal om wat je doet met je overtuiging. Maakt het feit dat je onderdeel bent van een internationaal vertegenwoordigd team, dat je jezelf zonder commentaar schaart achter iedere representant? Of kan je als weldenkend individu en onderdeel van de groep, toch je weerwoord hebben tegen in jou ogen slechte vertegenwoordigers?

Er is een verschil tussen lijdelijk toezien hoe iemand, die beweert je groep te vertegenwoordigen, zich misdraagt en meteen het hele team in de steek laten. De kloof tussen de verschillende groepen lijkt, dankzij het schreeuwerige gedrag van een aantal personen alleen maar groter te worden, dat kunnen we niet laten gebeuren.