Wat is een mensenleven waard? Volgens de trend in onze maatschappij zou je kunnen denken aan een waarde uitgedrukt in geld, van mensen die zogenaamd alleen maar geld kosten, tot mensen die voor miljoenen worden verkocht. Wat doet het met ons dat zelfs mensenlevens aan geld gelieerd worden? Idealiter zou je toch denken dat het eerder andersom zou zijn. Dat je bij de dingen die je doet afweegt of ze de moeite waard zijn, om een bepaald deel van je leven aan te besteden. Om je leven in te delen in waardevolle perioden wordt misschien wat lastig, maar begin eens klein, dicht bij jezelf. Is je baan zo waardevol dat je er 5 van de 7 dagen aan wilt besteden? En de kinderen, zijn die ‘maar’ 3 van de 7 dagen in je week waard? Welk deel van je week besteed je aan je medemens? En welk deel aan jezelf, aan rust en bezinning?

Samenleven

Wanneer een kindje geboren wordt is iedereen enthousiast en komt graag kijken. Terwijl je op dat moment eigenlijk nog niemand bent of kent. Wanneer je een heel leven hebt geleefd, allerlei vriendschappen en familiebanden hebt kunnen opbouwen, lijkt de interesse met de jaren af te nemen. Ouderen kunnen vaak juist heel eenzaam zijn. Veel leeftijdgenoten worden minder mobiel of vallen weg door ziekte of overlijden. Maar toch is dat wel iets om over na te denken, je kunt toch ook goed relaties onderhouden over leeftijdsgrenzen heen. Of met mensen omgaan ongeacht hun status, beperking of gezondheid. Een dame op hogere leeftijd die een jonge moeder van de nodige adviezen kan voorzien, bijvoorbeeld. De jongen van drie hoog die de tuin van een meneer drie straten verderop onderhoudt, omdat hij het zelf niet kan. Ouderen hebben vaak heel wat kennis en ervaring, waardoor ze alle drukte in ons leven soms goed kunnen relativeren. Mensen met een beperking kijken vaak op een bepaalde manier tegen het leven aan, waardoor je jezelf met hen kunt verwonderen over dingen waar je eerder nooit bij stil stond. Maar bovenal leven we samen met andere mensen, die het leuk vinden om een praatje te maken, gewoon omdat het kan, om samen dingen te doen, omdat dat leuker is dan alleen. Er hoeft niet altijd iets tegenover te staan, je kunt heel goed onvoorwaardelijk met mensen om gaan als je wilt.

Waardevol

Misschien is een baby wel vertederend, omdat het onbevangen naar iedereen lacht, het geeft hoop en heeft geen oordeel. Mensen blijven graag even staan bij zo’n nieuw leven, wat is het mooi en wat gaat het snel voorbij, geniet er maar van. Tsja, het gaat heel snel, pas lag je er nog net zo bij en nu loop je daar te chagrijnen over van alles en nog wat. Als je niet oppast kijk je later achterom en vraag je je af wat het allemaal waard was. Het laatste wat dan waarschijnlijk in je gedachten op zal komen is geld. Het leven uitdrukken in geld is alleen voor buitenstaanders, die proberen mensen op hoopjes te vegen, winstgevende en dure hoopjes, allemaal onderdeel van een rekensom. Natuurlijk moet daarmee gerekend worden om een land draaiende te houden en op een of andere manier overzicht te hebben over de kosten en de baten. Men kan het geld maar één keer uitgeven en dan is het handig om dat zo goed mogelijk te doen. Maar laten we die modellen vooral bij de economen houden en niet denken dat we ons eigen leven of dat van de ander ook zo moeten waarderen. Het is vele malen waardevoller dan dat.