Het boek ‘De dronkemanswandeling, hoe toeval ons leven bepaalt’ (Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam, 2010) gaat, anders dan de titel wellicht doet vermoeden, over de toevalligheden en willekeur die ons leven beïnvloeden. (https://www.nieuwezijds.nl/Boek/9789057123153/De-dronkemanswandeling/) De titel ‘dronkemanswandeling’ refereert naar een wiskundige term, waarmee de willekeurige beweging van moleculen door een ruimte wordt aangeduid. Net zoals we vooraf niet kunnen bepalen hoe een molecuul door de ruimte zal bewegen, het is namelijk afhankelijk van de botsingen van dat molecuul en die kunnen de beweging in allerlei richting veroorzaken. Zo kunnen we ook nauwelijks voorspellingen doen in het dagelijks leven. Van het weer tot en met het beroemd worden van een mens, achteraf gezien kan je een verband leggen tussen gebeurtenissen en daarmee de uitkomst verklaren. Vooraf is het echter niet gezegd dat deze gebeurtenissen ook altijd tot een dergelijk gevolg zullen leiden.

Willekeur

Leonard Mlodinow wil zo duidelijk maken hoe heel veel om ons heen gebeurt zonder dat we daar invloed op hebben. Hoe makkelijk wij verbanden herkennen in dingen, terwijl er puur sprake is van willekeur. We zoeken patronen en verklaringen voor onszelf, om te kunnen duiden waarom de één geluk heeft en de ander pech. Waarom van twee even verstandige personen, de één postbode wordt en de ander miljonair. Puur omdat de een op een bepaald moment ergens was en een kans greep en die ander dat niet overkomen is. Maar ook over de gevolgen hiervan, hoe wij onbewust meer aannemen van bekende en/ of rijke personen dan van een willekeurig ander persoon die precies hetzelfde verteld.

Denkfouten

De auteur maakt aan de hand van een eindeloze reeks voorbeelden duidelijk welke denkfouten wij geneigd zijn te maken. Dat we heel slecht kunnen beslissen op basis van onvolledige informatie. Hoe moeilijk het voor ons is om statistiek op waarde te schatten. Dat we heel snel een eerste indruk van iemand vormen en in het vervolg van diens handelen en spreken alleen gericht zijn op de bevestiging van die eerste indruk. Het vraagt wat uithoudingsvermogen om alle voorbeelden door te ploegen, anderzijds maken de vele verbazingwekkende onderzoeken en anekdotes dat je het boek maar moeilijk weg kan leggen.

Nuchter oordelen

Persoonlijk heb ik er wel moeite mee dat hij op deze manier eindeloos kan door redeneren en erg veel aan het toeval en het grijpen van kansen overlaat. Ik ben ervan overtuigt dat ons leven niet alleen door domme pech en gelukjes aan elkaar hangt, maar dat God wel degelijk een plan heeft met ons. We zijn zelf verantwoordelijk om tot een doel in ons leven te komen en in die zin kunnen we God niet na rekenen, maar alles wegredeneren met toeval en willekeur is mijns inziens ook niet de manier. Ik denk wel dat we vaak te makkelijk onze intuïtie of de meute volgen, in die zin kan dit boek ons zicht verhelderen. Gegarandeerd kijk je na het lezen van dit boek heel anders naar de mensen en de wereld om je heen en kun je een stuk nuchterder oordelen over hetgeen je al dan niet toevalt of gegund is.