Aan het eind van een jaar of aan het begin van een nieuw, worden er allerlei lijstjes gepresenteerd. Overzichten van hoe het jaar er in getallen uit zag. Wat was er zoal in het nieuws, welke sportsuccessen zijn behaald, welke muziek luisterden we, wat was de temperatuur, hoeveel regen kregen we te verstouwen en ga zo maar door. Het geeft een beetje inzicht in het wel en wee van zo’n jaar.

Munich RE heeft ook zo’n lijstje, het geeft op een heel westerse manier inzicht in de grootste natuurrampen. Ze geven namelijk mooi weer hoeveel de rampen gekost hebben en, ook niet geheel onbelangrijk daar het een herverzekeringsmaatschappij betreft, hoeveel procent van die ellende verzekerd was. Hun conclusie: we moeten gaan werken aan een plan voor verzekeringsmogelijkheden in ontwikkelingslanden. Het blijkt dat verzekerde landen sneller kunnen opbouwen na een ramp, waardoor de economische dip minder diep en bovendien veel sneller te boven is. De firma heeft uiteraard ook al wat voorwerk gedaan, voor wat ze effectief management van natuurrampen noemen.

Wat het afgelopen jaar ook flink in het nieuws was, waren de verzekeringen van gedupeerde boeren. Bijna niemand van hen bleek, volgens de kleine lettertjes, recht te hebben op schadevergoeding. Men had net de verkeerde verzekering afgesloten. En dat in een van de best verzekerde gebieden ter wereld. Daar sta je dan, netjes jaren lang je premies betaald, op papier behoor je tot een van de besten, maar in praktijk laten ze je zitten. Maar zelfs dan, wat keert zo’n verzekering uit? Naar rato van wat beschadigd of verloren is. Dat is misschien leuk voor westerse boeren met hagelschade of wat wateroverlast. Vreselijk natuurlijk, al je jaren werk in een paar ogenblikken naar de filistijnen.

In ontwikkelingslanden zijn er vaak niet eens boeren over om het na te vertellen, alles is weg, ook het leven. Wat dat betreft is er dan weer een positief puntje in de hele analyse van Munich RE, ondanks dat de gemaakte kosten hoger zijn dan ooit, het aantal overlevenden is dat ook. Het afgelopen jaar hebben natuurrampen zo’n 8700 mensenlevens geëist. Daarmee is het na 2014, toen 8050 mensen omkwamen, wat natuurrampen betreft het minst dodelijke in de afgelopen 30 jaar ( in 1986 kwamen 8600 mensen om).

Bijzonder vind ik dat dit niet als hoofdzaak wordt genoemd in de analyse en het nieuws. Natuurlijk, het is een verzekeringsbedrijf, dus ze gaan over geld. Om dingen goed met elkaar te kunnen vergelijken is het soms handig om ze in geld uit te drukken. En ‘duurste natuurrampen jaar ooit’ kopt veel beter dan ‘minste dodelijke slachtoffers in dertig jaar’. Bovendien, als 60% van alle natuurrampen wordt veroorzaakt door de weer- en klimatologische omstandigheden en men er dus vanuit kan gaan dat dit alleen maar zal blijven toenemen de komende tijd, moet je met berichten komen waar mensen echt door geraakt worden.