Als je de kenmerken van de intensieve veehouderij bekijkt, namelijk grote arbeidsproductiviteit en dierdichtheid en hoge mate van schaalvergroting, specialisatie, mechanisering en automatisering. Zijn deze termen bijna één op één van toepassing op de eisen die we stellen aan ons eigen werkproces. Afgezien van de dierdichtheid dan, want waar het bij de intensieve veehouderij om zoveel mogelijk dieren gaat, moet het in onze maatschappij met zo weinig mogelijk mankracht. Of je nu bij een multinational of in een ziekenhuis werkt, altijd gaat het om grotere productie, lagere kosten, digitalisering en zo efficiënt mogelijk werken.

Burnout

Waar we bij dieren de afgelopen jaren flinke slagen beginnen te maken, omdat wel duidelijk is dat het dierenwelzijn en uiteindelijk ook onze eigen gezondheid te lijden hebben onder deze bizarre omstandigheden van dierhouderij, zijn we wat ons eigen arbeidsethos betreft mijns inziens nog niet zover. Er zijn allerhande regels om basale zaken als uitbuiting te beheersen en er worden allerlei lapmiddelen geïntroduceerd, om onze werkprocessen nog enigszins gezond te houden. Maximaal zoveel minuten achter een beeldscherm en dan even rust, minimaal zoveel uur bewegen, gezond eten en yoga lessen nemen. Leuk bedacht, maar in de hectiek van de dag kom je er zelden aan toe en des ondanks bezwijken mensen onder de arbeidsdruk. Gezonde en sterke mensen, die nooit hadden verwacht dat hen dit zou overkomen. Nuchtere, harde werkers, waarvan de omgeving niet zag aankomen dat ze er doorheen zaten. Psychische klachten of lichamelijke mankementen zonder direct aanwijsbare externe oorzaak. Het lijkt op steeds grotere schaal en lagere leeftijd toe te slaan.

Vooruitgangsdenken

Het cruciale verschil is dat de dieren volledig afhankelijk zijn van onze grillen en wij toch redelijk vrij zouden moeten kunnen handelen. Maar blijkbaar zijn we zo in de greep van welvaart en vooruitgang, dat wel elke maand meer willen. Eenvoudigweg tevreden zijn met je leuke huis, kind en/of huisdier is er niet meer bij. En waarom? Omdat je wanneer je een groter huis en dito auto hebt leukere dingen kunt doen of omdat je dan wat minder zou kunnen werken? De maatschappij heeft immers wel arbeidskrachten nodig, het werk is niet alleen voor eigen gewin, maar ook om de boel überhaupt draaiend te kunnen houden. Ook daar zien we de nodige voorbeelden van.

Balans

Waarom zou je niet een leuke eenvoudige baan hebben, waarmee je mensen direct van dienst kunt zijn, zonder dat je veel geld verdient, maar er wel prima van kunt leven. En dat je daarnaast gewoon tijd hebt om voor je huishouden te zorgen. Dat je op straat eens om je heen kunt kijken of die verwarde persoon misschien wat hulp kan gebruiken. Of de dame van een paar huizen verderop wat langer thuis kan blijven wonen, wanneer je haar af en toe helpt. In plaats van als een kip zonder kop van hot naar her te moeten rennen, om overal maar bij te zijn en te horen en toch steeds het gevoel te houden dat je vooral achter de feiten aan loopt.