Niemand heeft ooit God gezien en toch heeft iedereen wel een bepaald beeld. Of je nu opgegroeid bent met het christelijk geloof en vanuit de bijbel de talloze vergelijkingen je aanspreken. Denk bijvoorbeeld aan het beeld van een adelaar (Exodus 19), een burcht (psalm 18 en 71) of liefde (1 Johannes 4). Maar ook wanneer je niet in die traditie staat, heb je onwillekeurig vaak toch een bepaald godsbeeld. Wanneer ik in de kerk een rondleiding geef aan kinderen of jongeren en hen er naar vraag, komen ze bijvoorbeeld vaak met een groot engelachtige figuur of de oude man met baard.

Frisse blik

Recent zijn we met de jeugd van de kerkelijke gemeente bezig geweest met de vraag wie God voor hen is. Het was een erg boeiende opdracht. Ze groeien op in een christelijk gezin in een stad, waarin het merendeel van de mensen er niet vanuit gaat dat God überhaupt bestaat. De kinderen gaan over het algemeen naar een PC school, waarvan het christelijke karakter in wisselende mate voorgestaan wordt. Bij de middelbare scholieren is dat over het algemeen nog minder. Ze komen wekelijks tot maandelijks naar de kerk en hebben daar voor een deel van de tijd hun eigen bijeenkomst. We vroegen de kleintjes een tekening te maken en met de tieners gingen we de stad in, om te fotograferen. De godsbeelden die het opleverden waren enorm divers.

In tekening of foto

Een aantal afbeeldingen legden de nadruk op het intermenselijke godsbeeld. Wanneer mensen goed voor elkaar zijn, kan je daarin iets van God herkennen. Dit zien de kinderen bijvoorbeeld terug in de manier waarop hun ouders van hen houden en hoe ze als vrienden met elkaar omgaan. Of de reflectie van jezelf in de etalageruit, die je eraan herinnert dat wij iets van God weerspiegelen. De regenboog en zon, bomen en duiven zijn ook een aantal keer vastgelegd. Met daarbij de opmerking dat God overal voor zorgt. Ze geven hierin iets weer van de godsbeelden die ze in de natuur terugzien. Een van de kinderen benoemde dat God nooit slaapt en dat wie dood is, de Heere echt zal zien. Er was een foto van een beeld van een leeuw met gouden zwaard, omdat God een eind maakt aan al het kwaad. Hierin komt het bovennatuurlijke godsbeeld naar voren. 

Dynamiek versus baard

Wanneer je de hele verzameling beelden voor je ziet is het enorm inspirerend. De jeugd wist heel goed te verwoorden wie of wat God voor hen is, ook de kleuters en de pubers. Zij zien hiervan concreet iets terug in hun dagelijks leven. Ondanks, of misschien juist dankzij, hun gebrek aan kennis van allerlei theologie. Of zoals een mooi lied uit de vorige eeuw het bezingt: ‘Heb dank, o God van alle leven, die zijt alleen Uzelf bekend, … en wat voor wijzen bleef verborgen werd kinderen geopenbaard.’