Voor een club of organisatie is het van onschatbare waarde om een goede ambassadeur te hebben. Iemand die de belangen behartigd en de club naam en faam geeft in de maatschappij. Soms worden bekende personen actief benaderd. Een andere keer stort een meer of minder vooraanstaand persoon zich vol overgave op een bepaald doel en krijgt het dan voor elkaar om de aandacht te trekken. Met ludieke acties, in praatprogramma’s of door het verhaal te publiceren, om zo voor korte of langere tijd toegang te hebben tot het grotere publiek.

Als het werkt is het een win-win situatie. Belangstelling voor de club of het onderwerp, soms tot Kamervragen en beleidsverandering aan toe. Maar ook de vertegenwoordig(st)er zelf wordt positief geassocieerd met de actie, de inzet en vaak vasthoudendheid om het zo ver te krijgen. Het geeft anderen moed, omdat het voorbeelden zijn van hoe je als individu toch het verschil kunt maken. Kleine, particuliere initiatieven die door de stroperige bureaucratie heen prikken of de mazen in de wet en benodigde fondsen vinden. Om iets te realiseren waarvan velen zich afvragen waarom ze zelf niet op dat idee zijn gekomen.

Regelmatig gaat aan een dergelijke actie een persoonlijk drama vooraf. Men komt daardoor op plaatsen waar men het bestaan eerder niet van wist of mist juist middelen om verder te komen. Alle energie wordt vervolgens ingezet om iets positiefs te halen uit de situatie waarin men terecht is gekomen. Van de vele pogingen die zijn ondernomen, voordat de twee of drie succesverhalen in het nieuws komen, hoort niemand ooit wat. Maar feit dat je eraan gewerkt hebt en ieder succes, hoe klein ook, kan in dergelijke situaties de benodigde voldoening geven.