Archieven

Categorieën

Warm en koud

Sinds de klimaattop in Parijs staat het milieu weer wat hoger op de politieke agenda. Zoals met zovele dingen, stopt ook vervuiling niet bij de grens. Samenwerken is het devies, of je daar nu zin in hebt of niet. Want voor je het weet staan er nog tientallen nationaliteiten aan onze deur te kloppen of wij bij hen, want stijgende zeespiegels en dergelijke. Lees meer ›

Congres

Zelfs wanneer je op vakantie bent, kan na een tijdje tempel-moeheid toeslaan. Je raakt verzadigd door meer van hetzelfde dat een andere cultuur te bieden lijkt te hebben. Laat staan bij een congres, doorgaans georganiseerd rond een specifiek onderwerp. Lees meer ›

Bezinning

Men vraagt zich wel eens af in hoeverre het geloof met gewoonten aan elkaar hangt. De waarde ervan kan echter juist liggen in dit steeds opnieuw nadenken over hetgeen er destijds gebeurt is. Bedenken wat dit voor ons te betekenen heeft, ook nu weer. Daarbij de actualiteiten in een ander perspectief plaatsend, want lijkt het ieder jaar niet alsof de wereld in brand staat? Lees meer ›